Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει τοπογραφικές αποτυπώσεις, με κριτήριο τη λεπτομερή καταγραφή των γεωμετρικών ιδιοτήτων των γεωτεμαχίων. Eφαρμόζεται η χρήση σύγχρονων οργάνων μέτρησης για την επίτευξη της μέγιστης ακρίβειας αποτύπωσης.

Στο τοπογραφικό διάγραμμα δηλώνονται όλα τα στοιχεία του ακινήτου (ιδιοκτησιακό καθεστώς, συντεταγμένες, διαστάσεις, εμβαδά, γεωγραφική θέση, όροι δόμησης).

Η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε μια ιδιοκτησία είναι χρήσιμη για¦

| σύνταξη συμβολαίων 

| διορθώσεις ορίων

| έλεγχο καθεστώτος ιδιοκτησίας 

| χωρικές μεταβολές στο Εθνικό Κτηματολόγιο

| οριοθέτηση ιδιοκτησίας

| εξάρτηση στο τριγωνομετρικό σύστημα συντεταγμένων (Ε.Γ.Σ.Α. ’87)

| έλεγχο αρτιότητας – οικοδομησιμότητας