Το τεχνικό γραφείο του μιχαήλ πολίτη αναλαμβάνει τη μελέτη έργων ποικίλων κατηγοριών, με σημαντική ήδη εμπειρία σε κατοικία, επαγγελματικούς χώρους, καταστήματα, βιομηχανικές μονάδες, διατηρητέα κτήρια. Η παροχή υπηρεσιών στηρίζεται στη συνεχή ενημέρωση & ουσιαστική γνώση επί της πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και στην αμεσότητα της επικοινωνίας με τον πελάτη ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη | οικονομική | βιώσιμη λύση στο εκάστοτε τεχνικό έργο.


Οι βασικές εργασίες που περιλαμβάνονται σε μια άδεια δόμησης είναι:

| τοπογραφικό διάγραμμα

| αρχιτεκτονική μελέτη

|  στατική μελέτη

|  απαιτούμενες εγκρίσεις ανά περίπτωση


διεκπεραιώνεται εξ ολοκλήρου η έκδοση όλων των ειδών αδείας:

| έγκριση  / άδεια δόμησης

| ανέγερση νέων κτηρίων

| προσθήκη σε υφιστάμενη κατασκευή

| αλλαγή χρήσης

| νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών

| ίδρυση και λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων

| αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων

| επισκευή κτηρίων

| κατεδάφιση

|  εσωτερικές διαρρυθμίσεις

| εργασίες μικρής κλίμακας

| γνωστοποίηση εκτέλεσης εργασιών άνευ εγκρίσεως