Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει την κατασκευή δημοσίων έργων – κατοχή εργοληπτικού πτυχίου Α1 τάξης,

Οδοποιία | Οικοδομικά | Υδραυλικά |Λιμενικά| Βιομηχανικά – Ενεργειακά.