Ο Μιχαήλ Πολίτης γεννήθηκε και μαθήτευσε στη Χίο. Το έτος 2000 εισήχθη στη σχολή πολιτικών μηχανικών του εθνικού μετσόβιου πολυτεχνείου, από όπου αποφοίτησε το 2005 έχοντας λάβει το δίπλωμα πολιτικού μηχανικού και στη συνέχεια απέκτησε εξειδίκευση παρακολουθώντας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ‘επιστήμη και τεχνολογία υδατικών πόρων’ το έτος 2007.

    Κατά τη διάρκεια των σπουδών του συμμετείχε ως ερευνητής σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, λαμβάνοντας μέρος σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συμμετέχοντας ως ομιλητής σε συνέδρια.

    Επιστρέφοντας στη Χίο για την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας ξεκίνησε την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος σε ιδιωτικά και δημόσια έργα από το 2007 έως σήμερα.

 

ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή   ε μ π ε ι ρ ί α

 ҂ εκπόνηση μελετών ιδιωτικών έργων

҂ εκπόνηση στατικών μελετών

҂ εκπόνηση υδραυλικών μελετών

҂ έκδοση – διεκπεραίωση αδειών δόμησης

҂ τοπογραφικές αποτυπώσεις γηπέδων και κτηρίων

҂ ερευνητής Ε.Μ.Π.

҂ ελεγκτής δόμησης

҂ επίβλεψη κατασκευών

҂ κατασκευαστικές – επισκευαστικές εργασίες με εξειδικευμένο συνεργείο (στατική ενίσχυση, μονώσεις, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων κ.ά.)

҂ υπηρεσίες κτηματολογίου (διόρθωση γεωμετρικών και πρόδηλων σφαλμάτων)

҂ συμμετοχή σε εκπόνηση μελετών Δημοσίων έργων ως επιστημονικός σύμβουλος σε  υδραυλικές  μελέτες

҂ σύμβαση με Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε., ως εξωτερικός συνεργάτης για την πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου επενδύσεων

҂ εκτιμήσεις ακινήτων

҂ εκπαιδευτής στο Κ.Ε.Ε. Χίου στο μάθημα ‘Το Φυσικό Περιβάλλον και η προστασία του

҂ ομιλητής σε συνέδρια

 

υ π ο τ ρ ο φ ί ε ς  +  δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς

҂ υποτροφία κοινωφελούς ιδρύματος Κωνσταντίνου Βασιλείου Τσαπάλα, Χίος, για τα έτη 2000-2005

҂ 3η θέση στη διεκδίκηση υποτροφίας της εταιρίας REVOIL για χρηματοδότηση μεταπτυχιακής εργασίας στους τομείς ενέργειας, περιβάλλοντος και διοίκησης επιχειρήσεων

҂ υποτροφία ‘Ιδρύματος Ευγενίδου’ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007

҂ ‘Θωμαΐδειο Βραβείο’ για δημοσίευση εργασίας σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό και σε πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου 

҂ υποψήφιος για την υποτροφία ‘‘Μιχαήλ και Ευτυχίας Λαμπρινού’’ που χορηγείται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που πρώτευσαν σε διεπιστημονικά και διαπανεπιστημιακά προγράμματα του Ε.Μ.Π