e-bannerespaEΤΠΑ728X90

Το  τεχνικό  γραφείο  του   Μιχαήλ Πολίτη,  διπλ. πολιτικού  μηχανικού – Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π. αναλαμβάνει πλήθος έργων ευρέος φάσματος,  με έμφαση σε έργα δομοστατικής υδραυλικής φύσεως  για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.


Η χρήση σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και των απαραίτητων λογισμικών προγραμμάτων παρέχει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης απαιτητικών τεχνικών έργων.


Η εφαρμογή των μελετών και κατασκευών πραγματοποιείται πάντα μετά από επί τόπου αυτοψία των ακινήτων και έπειτα από ενδελεχή ενημέρωση των πελατών σχετικά με την  αναγκαιότητα | κόστος  |  χρονικό προγραμματισμό  κάθε εργασίας.

|aestus

εστία:  αἴθω, στη Μυκην. η λ. μαρτυρείται έμμεσα από την ύπαρξη κυρίου ονόματος Αἴθων. [ΕΤΥΜΟΛ. Το ρήμα αἴθω, «φλέγομαι, καίω», ρίζα στην οποία ανάγονται πολλές λέξεις τών ΙΕ γλωσσών ‘αίθουσα, ναός, οικία’, aestas ‘άνοιξη’, aedificave ‘οικοδομώ, δημιουργώ’ τής Λατινικής ή το ete ‘άνοιξη’ ( aestas) τής γαλλικής και τα edifice «οικοδόμημα» και edify ‘εποικοδομώ, προάγω’ τής αγγλικής. Το ήδη ομηρ. αἴθω  ξεκινάει από τη σημασία «φλέγομαι, καίω», για να περάσει τόσο το ίδιο όσο και πολλά παράγωγά του σε συναφείς, παράγωγες σημασίες: ‘λάμπω’ – ‘φωτίζω’ – ‘λαμπερός, φωτεινός’ – ‘καμμένος’ – ‘μαύρος’ – ‘στάχτη’. Έτσι προέκυψαν λέξεις τής Ελληνικής, όπως αἴθουσα (ενν. στοὰ), ‘εξωτερική στοά όπου άναβαν στις αρχές φωτιά’,(chantraine), αἶθος ‘θερμότητα, φωτιά’, αἰθὸς «πυρώδης – φλογερός», αἰθάλη «καπνός, καπνιά», αἴθριος «καθαρός, διαυγής» κ.λπ.]

παλίρροια: στην κοινή ναυτική γλώσσα μαρέα, ονομάζεται το φυσικό φαινόμενο της περιοδικής ανόδου και καθόδου της στάθμης του νερού μίας μεγάλης λίμνης και κυρίως των θαλασσών. Η άνοδος της στάθμης ονομάζεται πλημμυρίδα, ενώ η κάθοδος ονομάζεται άμπωτη. Από κοινού, πλημμυρίδα και άμπωτη αποτελούν το φαινόμενο της παλίρροιας. Το φαινόμενο αυτό που επαναλαμβάνεται δύο φορές το 24ώρο (ακριβέστερα 24 ώρες 50′ και 30″) οφείλεται στη βαρυτική έλξη της Σελήνης αλλά και του Ήλιου πάνω στη Γη, καθώς και στην περιστροφή των ουρανίων σωμάτων αυτών.

|  α ρ χ έ ς  +  π ρ ο ο π τ ι κ έ ς  |

|  σχεδιασμός νέων κατασκευών με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη

|  προτάσεις σε υπάρχουσες και νεόδμητες κατασκευές με βασική αρχή την οικολογία και την οικονομία

|  αναβάθμιση του μορφολογικού χαρακτήρα των κατασκευών

|  σχεδιασμός λειτουργικών προτάσεων για τη βελτίωση της χρηστικότητας των χώρων

|  ελαχιστοποίηση επικινδυνότητας με ουσιαστική εφαρμογή του αντισεισμικού κανονισμού

Η Χίος είναι το πέμπτο κατά σειρά μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και η επιφάνειά του φθάνει τα 904 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η περιφερειακή ενότητα της Χίου ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και αποτελείται από τα νησιά Χίος, Ψαρά, Αντίψαρα και Οινούσσες. Στη Χίο συναντώνται ιστορικοί ή παραδοσιακοί οικισμοί, κτήρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Νέα Μονή), που αποτελούν ακόμη μέρος της καθημερινής ζωής, αλλά και θυμίζουν σε κάθε βήμα τη μακραίωνη και συνεχή πλούσια σε ιστορικά γεγονότα πορεία της νήσου.
Χίος